Aká je dotácia na tepelné čerpadlo?

V rámci projektu Zelená domácnostiam II je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie. Ak vás zajíma otázka, „ako získať dotáciu na tepelné čerpadlo a aké sú podmienky udelenia dotácie“, ste na správnom mieste. Prečítajte si nášho sprievodcu, ktorý vám pomôže pochopiť legislatívne podmienky na Slovensku.

Krok 1: Zoznámte sa s legislatívnym rámcom

V Slovenskej republike je dotácia na tepelné čerpadlo poskytovaná na základe legislatívy, ktorá sa zameriava na podporu obnoviteľných zdrojov energie. Táto legislatíva sa časom mení a aktualizuje, preto je dôležité byť vždy informovaný o najnovších zmenách.

Krok 2: Nájdite vhodný dotácia program

Aktuálne informácie o dotáciách nájdete na oficiálnych stránkach ministerstiev alebo špecializovaných agentúr, ktoré programy dotácií administrujú. Typicky sú to dotácie zo štátnych fondov alebo prostriedkov Európskej únie.

Krok 3: Splňte technické a energetické štandardy

Tepelné čerpadlo musí spĺňať určité technické a energetické štandardy. Najdôležitejšie je, aby malo certifikát potvrdzujúci jeho energetickú účinnosť a spĺňalo normy stanovené slovenskou legislatívou.

Krok 4: Zabezpečte autorizovanú inštaláciu

Dotácia na tepelné čerpadlo môže byť udelená len v prípade, že inštaláciu vykoná autorizovaný odborník. Zoznam certifikovaných inštalatérov nájdete na príslušných platformách alebo priamo u nás v spoločnosti EQUINOX, s.r.o.

Krok 5: Podajte žiadosť v stanovenom termíne

Po splnení všetkých vyššie uvedených požiadaviek je dôležité podať žiadosť o dotáciu v stanovenom termíne, ktorý je uvedený v príslušnej výzve.

3 kroky pre získanie dotácie na tepelné čerpadlo